Trụ sở Hồ Chí Minh
11A Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1
Điện thoại: 028 38480585
Email: info@sinoautoid.com.vn

Văn phòng Hà Nội
68 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0 909 04 29 02
Email: info@sinoautoid.com.vn